Snorfietser met helm naar de rijbaan

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-06-2014

Minister Schultz gaat de regelgeving zodanig aanpassen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om het dragen van een helm door snorfietsers in bepaalde gebieden te verplichten. Dat maakt het mogelijk de snorfietsers naar de rijbaan te verwijzen.


 • Directe aanleiding voor het besluit van de minister is de situatie in Amsterdam waar snorfietsers de fietsers vaak in de wielen rijden.

  Het aantal snorfietsen in Amsterdam neemt al jaren toe. In 2007 waren er nog 8.000 snorfietsen, in 2014 zijn er in Amsterdam 30.000 snorfietsen. Op de drukke fietscorridors in het centrum van Amsterdam is het probleem met de snorfiets het grootst: in de spits betreft 5%- 10% van de verplaatsingen op het fietspad een snorfiets.

  Uit metingen blijkt bovendien dat 81% van de snorfietsers in Amsterdam de wettelijke maximumsnelheid van 25 km/u overtreedt.

  De snorfiets creëert vanwege de grote hoeveelheid gebruikers een bereikbaarheidsprobleem voor de fiets en daarmee voor de stad Amsterdam, zo liet de gemeente de minister eerder weten. Voor de fietser leveren de snorfietsen daarnaast overlast en hinder op: dit is op de smalle fietspaden een irritatiefactor voor veel fietsers, ook als de snorfietser zich aan de snelheid houdt. Daarnaast is de uitstoot voor veel fietsers een bron van zorg.

  Amsterdam wil daarom de snorfiets verplaatsen naar de rijbaan, maar wel in combinatie met een helmplicht voor de snorfiets. Voor een helmplicht op de rijbaan en het instellen van een zone hiervoor is een wetswijziging nodig.

  Amsterdam stelt voor de wet zodanig aan te passen, dat lokale wegbeheerders in staat worden gesteld zelf aan te geven voor welke delen van de openbare weg de helmplicht geldt. Het is vervolgens aan de lokale wegbeheerder de maatregel in te voeren en een goede onderbouwing te geven van de noodzaak van een
  dergelijke helmplicht: het verkeersbesluit en de bijbehorende toelichting moeten voldoende stevig zijn om een dergelijke verstrekkende maatregel in te voeren. De rechter zal bij eventuele bezwaren van burgers toetsen of het verkeersbesluit terecht is.

  Minister Schultz laat nu in een brief aan de Kamer weten het Amsterdamse verzoek te willen honoreren en dat ze een wetswijziging gaat voorbereiden. Uiteindelijk zal de Kamer die moeten goedkeuren.

  BOVAG en RAI Vereniging hebben al laten dat wat hun betreft de Tweede Kamer het voorstel van de minister moet blokkeren. Daar waar op fietspaden overlast door snorfietsers wordt ervaren, biedt de wet voldoende mogelijkheden om handhavend op te treden, aldus de organisaties.En de ANWB noemt het “onbegrijpelijk” dat de minister van Infrastructuur &Milieu van plan is om het gemeenten mogelijk te maken om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. De ANWB vreest dat de verkeersveiligheid in de binnensteden hierdoor ernstig onder druk komt te staan.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Snorfietser met helm naar de rijbaan

No data found
Scroll naar boven