Zoekresultaten

6196 resultaten
NDW aan de slag met fietsdata
De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) werkt al een tijdje aan het toegankelijk maken van fietsdata. Volgend jaar moet de eerste data daadwerkelijk ruim beschikbaar komen.
Presentatie bijeenkomst Snorfiets naar de rijbaan
De gemeente Amsterdam presenteerde op woensdag 18 september 2019 de eerste ervaringen met de maatregel Snorfiets naar de Rijbaan.
Met fietsen halen veel mensen de beweegnorm
Van mensen die voornamelijk fietsen haalt 80% de beweegnorm van de Gezondheidsraad. Bij de verknochte automobilisten haalt niet meer dan 7% de norm.
De relatie tussen gezondheid en het gebruik van actieve vervoerwijzen
Er bestaat een duidelijke samenhang tussen gezondheid en reisgedrag, aldus het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Van mensen die voornamelijk fietsen haalt 80% de beweegnorm. Van de mensen die een reispatroon hebben waarbij bijna alleen maar de auto wordt gebruikt, haalt maar 7% de beweegnorm.
Op weg naar een landelijke richtlijn markering snelfietsroutes
Het aantal snelfietsroutes groeit snel en daarmee groeit ook de behoefte aan kennis over de meest veilige uitvoeringsvorm. Dat geldt ook voor de wegmarkering van deze routes. Op verschillende plaatsen in Nederland (en België) is daar mee al geëxperimenteerd. De tijd breekt aan om definitieve keuzes te gaan maken.
Aantal speed pedelecs groeit sterk in België
België telde op 1 augustus van dit jaar in totaal ruim 24.000 speed pedelecs. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in ons land.
Deens onderzoek: Fietsers zorgen voor substantieel deel winkelomzet
Het fietsvriendelijk maken van winkelstraten stuit nogal eens op verzet onder winkeliers. Toch blijken fietsers ook goede klanten, zo blijkt ook uit onderzoek in Denemarken.
Slecht weer weerhoudt een fietser niet
Slecht weer leidt er niet toe dat fietsers en wandelaars overstappen in de auto of het ov. Dit stellen onderzoekers van de TU Delft en KiM op basis van nieuw onderzoek, waarin een aantal vooroordelen over de ‘actieve vervoerwijzen’ onderuit wordt gehaald.
Den Haag start proef met een schoolstraat
Als eerste in Nederland is Den Haag gestart met een schoolstraat. Dat betekent dat de straat waar de school staat twee keer per dag tijdens de haal- en brengtijden wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Krijgt de elektrische step het voordeel van de twijfel?
In Duitsland is de elektrische step sinds een paar maanden officieel toegelaten. Verkeersdeskundigen zijn er vooralsnog niet gerust op. Maar als je ze toelaat, moet je in ieder geval zorgen voor de handhaving van de regels.
Scroll naar boven